ST_1675

משטח עבודה

על משטח שולחן העבודה  להדביק אריחי קרמיקה מצבע אחד או שניים או אריחי פסיפסים מגוון מדהים שקיים ברשתות הום סנטר.
ישדרג את המטבח גם בצבע וגם באופי.